Âm nhạc và nhân cách: Nuôi dưỡng tâm hồn đẹp trong mỗi chúng ta

Âm nhạc luôn hướng đến những giá trị cao nhất là Chân, Thiện, Mỹ. Vì vậy. sự nghiệp giáo dục âm nhạc phải khởi đầu từ việc giáo dục nhân cách. Việt Thương Music chúng tôi coi trọng việc đào tạo cho trẻ một Tâm hồn đẹp, một thái độ sống tích cực với âm … Đọc tiếp Âm nhạc và nhân cách: Nuôi dưỡng tâm hồn đẹp trong mỗi chúng ta