Trường nhạc Việt Thương Music Quận 6. Trường nhạc Việt Thương quận 6 ngay tại Đường Bình Phú.Liên hệ với nhà trường qua hotline: 1800 6715

Địa chỉ: Số 165đường Bình Phú, Phường 11, Quận 6, TP.HCM
Hotline: 028 7108 8333 – Kinh Doanh: 214 – Giáo dục: 314

Khởi đầu bằng những Trung Tâm Âm nhạc nhỏ như Trung Tâm Organ TP.HCM (Trường Cao Đẳng Văn Hóa TP.HCM), Trung Tâm Âm Nhạc Đô Rê Mi, Trung Tâm Âm Nhạc Biển Xanh (Nha Trang), Trung Tâm Âm Nhạc Việt Thanh Huế… đến nay đã trở thành một hệ thống giáo dục âm nhạc lớn nhất trong cả nước: