Hợp âm và Sheet nhạc Làng tôi – Ánh Tuyết

Chia sẻ cho các bạn hợp âm và Sheet nhạc bài hát Làng tôi do ca sĩ Ánh Tuyết thể hiện và sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao sẽ giúp ích cho bạn trong việc chơi nhạc cụ.

1. [C] Làng tôi xanh bóng [G] tre,
Từng [F] tiếng chuông ban [Em] chiều,
Tiếng [F] chuông nhà thờ [G] rung
[C] Đời đang [Em] vui đồng [F] quê yêu [C] dấu
Bóng [F] cau với con [G] thuyền, một dòng [C] sông.

[F] Nhưng thôi [Dm] rồi còn [G7] đâu quê [C] nhà
[F] Ngày giặc [Dm] Pháp tới [C] làng triệt [G] thôn
[C] Đường ngập [Em] bao xương [A] máu tơi [Dm] bời
Đồng [F] không nhà [G7] trống tan [C] hoang.

2. [C] Chiều khi giặc Pháp [G] qua
Chiều [F] vắng tiếng chuông [Em] ngân,
Phá [F] tan nhà thờ [G] xưa.
[C] Làng tôi [Em] theo đoàn [F] quân du [C] kích
Cướp [F] ngay súng quân [G] thù trả thù [C] xưa.

[F] Bao căm [Dm] hờn từ [G7] xa quê [C] nhà
[F] Rừng chiều [Dm] nhớ cánh [C] đồng chiều [G] xưa
[C] Từ xa [Em] quê trông [A] lớp cây [Dm] già
Làng [F] quê còn [G7] thấy buồn [C] đau.

3. [C] Ngày diệt quân Pháp [G] tan,
Là [F] lúc tiếng chuông [Em] ngân
Tiếng [F] chuông nhà thờ [G] rung
[C] Làng tôi [Em] theo đoàn [F] quân chiến [C] thắng
Đánh [F] tan lũ quân [G] thù về làng [C] xưa.

[F] Dân tưng [Dm] bừng chặt [G7] tre phá [C] cầu
[F] Cùng lập [Dm] chiến lũy [C] đào hào [G] sâu
[C] Giặc chưa [Em] tan chiến [A] đấu không [Dm] thôi
Đồng [F] quê chào [G7] đón ngày [C] mai.

Nguồn: Hợp âm Việt