Bài hát Điệp khúc mùa xuân

Nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng
Chở tia nắng về trong ánh mùa sang
Gió mãi mơn man trên đóa môi hồng
người em yêu tìm quên trong cuộc sống
Bướm vẫn tung tăng bay la đà,
Mặt trời mây buồn nhẹ trôi thiết tha
Ánh mắt mơ trông nơi xa vời
Chở mùa Xuân đến đem nguồn vui…

Sheet nhạc piano, keyboard/organ Điệp khúc mùa xuân

sheet nhạc piano điệp khúc mùa xuân

Phiên bản 2

điệp khúc mùa xuân

điệp khúc mùa xuân