Chương trình Sound Tree – Kawai Music School

Kawai Music School là các chương trình dạy và học piano Kawai Nhật Bản sáng lập và VTMS là đại diện chính thức tại Việt Nam. VTMS đang phát triển 2 chương trình dạy piano cho trẻ mầm non của Kawai là:

Chương trình SOUND TREE

Về các khóa Sound Tree

Về các giáo trình và học liệu (materials) dành cho học viên. Mỗi trình độ, học viên sử dụng 2 quyển sách:

Về tư liệu (material) dành cho giáo viên đứng lớp

Về phân phối giáo trình Sound Tree và tư liệu dạy & học:

Về giáo viên Kawai Music School

Để lại contact để chúng tôi tư vấn chi tiết về khóa học, thời gian học, học phí và ưu đãi dành cho bạn: