Khuyến học mùa Covy: Tặng 1 buổi học, giảm thêm 5% học phí

Với tình hình phức tạp vì dịch bệnh Covid-19, để chung tay cùng cả nước nhanh chóng dập dịch, các khóa học tại trường nhạc Việt Thương Music đang được tạm dừng đến khi có chỉ thỉ mới của chính phủ. Để nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc, khơi nguồn cảm hứng học tập cho … Đọc tiếp Khuyến học mùa Covy: Tặng 1 buổi học, giảm thêm 5% học phí