Triết lý - Sứ Mệnh Trường âm nhạc Việt Thương Music School

Triết lý - Sứ Mệnh Trường âm nhạc Việt Thương Music School

Menu
Trường âm nhạc Việt Thương

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC
“VƯƠN ĐẾN CHÂN – THIỆN – MỸ”

 

Chân, Thiện và Mỹ là ba giá trị nhân bản cao nhất của con người. Ba giá trị trên vừa là khơi nguồn sáng tạo vừa là những “chuẩn mực vàng” trong các bộ môn nghệ thuật. Trong lĩnh vực âm nhạc, lịch sử đã cho ta thấy những tài năng lớn, những nhân cách lớn thấm đẫm tinh thần nhân ái, yêu thương, trí tuệ, lạc quan trong cuộc sống.
Vì vậy, sự nghiệp giáo dục Âm nhạc của Việt Thương Music School (VTMS) khởi đầu từ việc giáo dục nhân cách để rèn luyện tài năng.
Nhân cách tốt bao hàm nhiều đức tính như khiêm tốn, nhẫn nại, can đảm, kỷ luật, nhân ái…

DÀNH CHO TUỔI MẦM NON

NUÔI DƯỠNG TÌNH YÊU
ÂM NHẠC

DÀNH CHO SƠ CẤP – CĂN BẢN

RÈN LUYỆN NHÂN CÁCH
ĐỂ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG

DÀNH CHO TRUNG CẤP – ĐẠI HỌC

NHÂN CÁCH LỚN
TÀI NĂNG CAO

Trường âm nhạc Việt Thương

SỨ MỆNH CỦA VTMS

 

“Âm nhạc là ngôn ngữ chung của nhân loại, nó là hiện hữu từ sâu thẳm trong mỗi con người.
Chúng ta hãy đánh thức và phát triển nó để góp phần kiến tạo một xã hội biết thông cảm và chia sẻ.”

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TẠI VTMS

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Trường âm nhạc Việt Thương

THƯ VIỆN TRƯỜNG ÂM NHẠC VIỆT THƯƠNG