Nên hay không nên ép con học nhạc?

Học nhạc giúp trẻ rất nhiều trong quá trình phát triển và lớn lên, giúp trẻ tự tin hơn, có nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên không vì thế mà ba mẹ ép trẻ học nhạc. Âm nhạc được coi là ngôn ngữ chung của nhân loại, Dạy cho con học nhạc từ sớm là … Đọc tiếp Nên hay không nên ép con học nhạc?