Việt Thương Music chi nhánh Tân Bình. Chi nhánh Việt Thương Music Tân Bình ngoài bán nhạc cụ đàn, sao ra thì còn có lớp học nhạc. Học đàn piano, đàn guitar, đàn organ, trống, thanh nhạc… tại Việt Thương quận Tân Bình xin vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Số 357 đường Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Tp.HCM
Hotline: 028 7108 8333 – Kinh Doanh: 208 Giáo Dục:308
Showroom Việt Thương Music 357 Cộng Hòa

Khởi đầu bằng những Trung Tâm Âm nhạc nhỏ như Trung Tâm Organ TP.HCM (Trường Cao Đẳng Văn Hóa TP.HCM), Trung Tâm Âm Nhạc Đô Rê Mi, Trung Tâm Âm Nhạc Biển Xanh (Nha Trang), Trung Tâm Âm Nhạc Việt Thanh Huế… đến nay đã trở thành một hệ thống giáo dục âm nhạc lớn nhất trong cả nước: