Khóa học vocals, học vocals hát hay tại trường dạy nhạc VTMS

Khóa học vocals, học vocals hát hay tại trường dạy nhạc VTMS

Menu
Khóa học Popular Music Vocals
KHÓA HỌC POPULAR MUSIC VOCALS

POPULAR MUSIC VOCALS
Nhân cách lớn – Tài năng cao

 

Ngoài việc thể hiện các đặc tính của âm thanh, tiếng hát con người còn gắn liền với ngôn ngữ. Chính ngôn ngữ làm cho tiếng hát trở thành loại nhạc cụ cao quý và diễn cảm hiệu quả nhất.
Ai cũng thích hát và ai cũng có thể hát được. Tuy nhiên để hát tốt, cần phải học tập. Khác với bộ môn thanh nhạc cổ điển, chú trọng vào luyện thanh, phổ biến kỹ thuật và chất giọng trời cho của mỗi người để diễn tả những ca khúc phù hợp và khác biệt. Khóa học vocals – popular music vocals – âm nhạc giải trí hướng đến âm nhạc mang bản sắc riêng của từng cá nhân.
Nếu trong thanh nhạc cổ điển, người ta thường chỉ hát những giai điệu được soạn sẵn, thì trong popular music vocals lại chú trọng đến việc xử lý ca khúc theo sự cảm thụ riêng của mỗi người, rồi ứng tấu và sáng tạo theo cảm hứng lúc biểu diễn.
Học hát chính là học cách thể hiện tình cảm một cách hiệu quả, mà một khi cảm xúc được giải phóng thì nó cũng làm cho cuộc sống trở nên cân bằng.
Cân bằng chính là chìa khóa để cuộc sống bình an và hạnh phúc.

THÔNG TIN KHÓA HỌC

 

Đối tượng Trên 8 tuổi
Hình thức dạy và học Cá nhân và nhóm
Trình độ Sơ cấp Step
Căn bản Grade 1 – Grade 5
Trung cấp Grade 6 – Grade 8
Đại học DipLCM, ALCM, LLCM
Thời gian 1 cấp độ 36 tiết trong 9 tháng
60 phút/tiết/tuần
Kiểm tra chất lượng • Sau khi hoàn thành mỗi trình độ, học viên có thể đăng ký tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ âm nhạc quốc tế LCM (London College of Music – University of West London).

Đăng ký học âm nhạc

NGAY HÔM NAY

    THƯ VIỆN TRƯỜNG ÂM NHẠC VIỆT THƯƠNG

    bangkok diet pills review can you have yogurt on the keto diet diet pills with energy boost best weight loss tips diet pills with wellbutrin b vitamins on keto diet weight loss medications prescription best anti gas pills for weight loss pills to curve your appetite fun ways to lose weight fast best weight loss and energy supplements keto diet desserts i can buy medicine to help with weight loss keto diet and glutamaye best pills to stop food cravings are paleo and keto the same alli slimming tablets side effects keto diet cholesterol and heart health how to lose weight fast in the gym bacon and keto diet top tips to lose weight stress medication that causes weight loss how fast can you lose 20 lbs diet pills overheating the number one way to lose weight flaxseed pills weight loss 40 pounds in 2 weeks shark week 2019 diet pills dr oz keto diet plan all year slim diet pills us news diet rankings keto keto weight loss pills and apple cider vinegar keto diet taking off the last 10 pounds who created keto pure pills sweet taste in mouth keto diet switching from a meat based keto diet to plant based diet what kind of chips can be eaten on keto diet weiners on keto diet cramping mucels from keto diet very fine salsa shoes can you eat just coconut oil on keto diet 600 keto diet keto diet aliments can the keto diet cause panatacks can jarred mushrooms be substituted for fresh on keto diet how to change diet to lose weight keto diet dry eyes can i eat sugar free ice cream on the keto diet what to order at ihop for keto diet garcinia and weight loss keto diet vs dash diet greek yogurt with less carbs for keto diet are chicken bratwurst on keto diet pills to cut appetite medication weight loss for diabetics keto diet informtaion weight loss medication ards different types of weight loss pills sold at walmart diabetic medication new blackberries on keto diet what is generic viagra manplus male enhancement roman viagra cost dr phils sex enhancement pills sex enhancement pills at walmart do penis pumps enlarge how to build stamina in bed how to naturally make you penis bigger penis enlargement is it possible rhino 5000 pills take 2 pills sex stories low libido in older men 5 htp erectile dysfunction how to make a man impotent bph erectile dysfunction can daily masturbation cause erectile dysfunction studies of comprehensive sexual health vs abstinence egg yolk oil for enlargement penis first thick cock what effects does viagra have on a woman how to make your dick look bigger in a pic ture steel libido pills exercises for penile blood flow what testosterone does to your body best testosterone supplement on the market does lack of sleep lower sex drive best otc libido booster for men best free classified for male enhancement ads natural vitamin for male enhancement how to make your sex drive higher gay what causes a decrease in male sex drive va disability rating schedule erectile dysfunction viagra casera super hd xtreme gnc any way to enlarge penis testosterone support cialis side effects heartburn erectile dysfunction drug sales how to ruin your sexual stamina fetish how much length does penis pills grow what to eat for ed increased arousal during ovulation micardis erectile dysfunction cleanse drink for erectile dysfunction erectile dysfunction almo doxycycline and magnesium erectile dysfunction and asphyxiaiton penis surgery results stomach ache couldn erectile dysfunction do men over 60 have a sex drive adderall and viagra reddit grockme walmart cheap viagra in australia buying viagra costa rica how to stay hard after sex testpro supplement mungaru male 2 extratorrents when does mens sex drive slow down evl test testosterone booster 120 tablet