Vì dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp nên chưa thể dự kiến được thời gian sẽ được phép sinh hoạt bình thường trở lại, một lần nữa, Việt Thương Music xin thông báo về việc thay đổi lịch thi LCM như sau:
 1. Ngày thi Lý thuyết
Ngày giờ và địa điểm thi sẽ được thông báo trước hai tuần.
 2. Thời hạn tiếp nhận các video clip theo hình thức thi Recorded Exams:
Thời gian nộp video clip được chia thành 2 đợt:
* Đợt 1: từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 08 năm 2021
* Đợt 2: từ ngày 02 đến ngày 06 tháng 09 năm 2021
* Đợt 3: từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 10 năm 2021
 Địa điểm tiếp nhận:
– Địa chỉ: 15 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Tp. HCM
– Người tiếp nhận: cô Nguyễn Thị Thuỳ Dương.
– Email: duongnguyen@vietthuong.vn
 3. Ngày thi online các cấp Diploma in Teaching:
Ngày thi và địa điểm thi sẽ được thông báo cụ thể đến từng thí sinh trước thời gian thi hai tuần.
kỳ thi lcm mùa hè