Trường âm nhạc Việt Thương luôn chú trọng đến “Chất lượng”. Chất lượng được chỉnh chu qua Chương trình Quốc, Giáo trình được biên soạn riêng biệt, ngoài ra Trường luôn chú trọng đến việc tổ chức các chương trình biểu diễn dành cho các học viên thân yêu của trường

Hằng năm, chương trình Mini Showcase luôn được tổ chức. Năm 2021, vào tháng 4 và 5/2021, chuỗi sự kiện biểu diễn Mini Showcase với tên “YOUR TIME TO SHINE” cũng đã chính thức được diễn ra. Mini Showcase do chi nhánh 386 CMT8 tổ chức đã được diễn ra vào 18:00 28/03/2021. Cùng nhìn qua 1 số hình ảnh đẹp trong chương trình biểu diễn nhé