Chương trình khuyến mãi của Việt Thương Music kéo dài từ ngày 15-05-2021 đến hết ngày 30-06-2021 với rất nhiều ưu đãi dành cho quý khách hàng.

Đặc biệt hơn, dòng sản phẩm trống Pearl, Zijdian còn có ưu đãi giá sốc dành cho học viên của trường.

Cụ thể:

Chương trình Khuyến mãi
Áp dụng từ 15-05-2021  đến  30-07-2021
Model Product name Giá  bán lẻ  Giá khuyến mãi KM cho học viên VTMS
RS584C/C31 PEARL RS584C/C31 TRỐNG BỘ MÀU 31             9,060,000           8,610,000                  8,150,000
RS584C/C706 PEARL RS584C/C706 TRỐNG BỘ MÀU 706             9,060,000           8,610,000                  8,150,000
RS584C/C707 PEARL RS584C/C707 TRỐNG BỘ MÀU 707             9,060,000           8,610,000                  8,150,000
RS584C/C91 PEARL RS584C/C91 TRỐNG BỘ MÀU 91             9,060,000           8,610,000                  8,150,000
RS585/C703 PEARL RS585/C703 TRỐNG BỘ MÀU 703           11,210,000         10,650,000                10,090,000
RS585C/C31 PEARL RS585C/C31 TRỐNG BỘ MÀU 31           11,210,000         10,650,000                10,090,000
RS585C/C703 PEARL RS585C/C703 TRỐNG BỘ MÀU 703           11,210,000         10,650,000                10,090,000
RS585C/C706 PEARL RS585C/C706 TRỐNG BỘ MÀU 706           11,210,000         10,650,000                10,090,000
RS585C/C707 PEARL RS585C/C707 TRỐNG BỘ MÀU 707           11,210,000         10,650,000                10,090,000
RS585C/C91 PEARL RS585C/C91 TRỐNG BỘ MÀU 91           11,210,000         10,650,000                10,090,000
DMP814P/C221 PEARL DMP814P/C221 BỘ TRỐNG TOM 8X7″ VÀ FLOOR 14X14″ MÀU 221             6,930,000           6,580,000                  6,240,000
DMP925SP/C221 PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C221 TRỐNG BỘ MÀU 221           17,920,000         17,020,000                16,130,000
DMP925SP/C225 PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C225 TRỐNG BỘ MÀU 225           17,920,000         17,020,000                16,130,000
DMP925SP/C228 PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C228 TRỐNG BỘ MÀU 228           17,920,000         17,020,000                16,130,000
DMP925SP/C234 PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C234 TRỐNG BỘ MÀU 234           17,920,000         17,020,000                16,130,000
DMP925SP/C260 PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C260 TRỐNG BỘ MÀU 260           17,920,000         17,020,000                16,130,000
DMP925SP/C261 PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C261 TRỐNG BỘ MÀU 261           17,920,000         17,020,000                16,130,000
DMP925SP/C262 PEARL DECADE MAPLE DMP925SP/C262 TRỐNG BỘ MÀU 262           17,920,000         17,020,000                16,130,000
DMP943XP/C228 PEARL DECADE MAPLE DMP943XP/C228 TRỐNG BỘ MÀU 228           14,030,000         13,330,000                12,630,000
DMP984P/C261 PEARL DECADE MAPLE DMP984P/C261 TRỐNG BỘ MÀU 261           15,540,000         14,760,000                13,990,000
EXX705NP/C760 PEARL EXX705NP/C760 TRỐNG BỘ MÀU 760           10,420,000 + HWP-930 + S390 Giảm giá combo này 10%
ILHPRO ZILDJIAN ILHPRO LÁ BỘ I FAMILY (14H, 16C, 18C, 20R)             9,190,000           7,810,000                  7,350,000
LV468 ZILDJIAN LV468 BỘ LÁ LOW VOLUME L80 14/16/18             7,590,000           6,450,000                  6,070,000
S390 ZILDJIAN S390 BỘ LÁ S SERIES PERFORMER (14″/16″/18″/20″)           10,770,000         10,230,000                  9,690,000