Little Pianist là 1 chương trình biểu diễn chuyên về Piano được tổ chức thường niên vào tháng 4. Năm 2019, với chủ đề “Những ước mơ trở thành hiện thực”, Việt Thương Music mong muốn truyền tải đi thông điệp: “Mỗi bé trong chúng ta có 1 ước mơ khác nhau, nhưng ngay tại nơi đây, các bé đều có cùng 1 ước mơ được 1 lần thể hiện tài năng trên cây đàn Piano kia.

Và đồng thời, việc tổ chức nên được 1 buổi biểu diễn với đầy ý nghĩa cũng chính là sứ mệnh và ước mơ của Việt Thương Music. Những tài năng Piano nhỏ này, nhưng cũng chính là những nhân cách lớn trong tương lai không xa. Học nhạc không chỉ giúp ta có thêm 1 kỹ năng, biết thêm 1 bộ môn… mà ở Việt Thương Music, chúng tôi chú trọng việc ươm mầm tình yêu âm nhạc, giáo dục nhân cách để phát triển tài năng.”