Blocks Archive - Trung Tâm Âm Nhạc Việt Thương

Blocks Archive - Trung Tâm Âm Nhạc Việt Thương

Menu

blocks

Lưu bản nháp tự động

12/11/2018 166

[blog_posts style=”overlay” type=”row” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”48″ posts=”1″ image_height=”56.25%”]

Chi tiết →

Form

02/08/2018 211

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN TỪ CHUYÊN VIÊN GIÁO DỤC VIỆT THƯƠNG HOTLINE: 1800 6715

Chi tiết →

Khóa học Drum

26/07/2018 139

[gap height=”20px”] [title text=”Các khóa học Đánh trống tiêu biểu tại Việt Thương music school” link_text=”Xem tất cả” link=”https://vietthuong.edu.vn/khoa-hoc-trong”] [row width=”full-width” padding=”0px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span=”1/2″ padding=”0px 0px 0px 20px”] [blog_posts style=”bounce” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”49″ posts=”6″ title_size=”xxsmall” title_style=”uppercase” show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”14″ comments=”false” image_height=”50%” image_size=”original” text_size=”xsmall”] [/col_inner] [col_inner span=”1/2″ padding=”0px...

Chi tiết →

Khóa học Ukulele

26/07/2018 169

[gap height=”20px”] [title text=”Các khóa học ukulele tiêu biểu tại Việt Thương music school”] [row width=”full-width” padding=”0px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span=”1/2″ padding=”0px 0px 0px 20px”] [blog_posts style=”bounce” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”51″ posts=”6″ title_size=”xxsmall” title_style=”uppercase” show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”14″ comments=”false” image_height=”50%” image_size=”original” text_size=”xsmall”] [/col_inner] [col_inner span=”1/2″ padding=”0px 0px 0px 20px”] [/col_inner] [/row_inner]...

Chi tiết →

Khóa học Organ

26/07/2018 162

[gap height=”20px”] [title text=”Các khóa học organ tiêu biểu tại Việt Thương music school”] [row width=”full-width” padding=”0px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span=”1/2″ padding=”0px 0px 0px 20px”] [blog_posts style=”bounce” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”50″ posts=”6″ title_size=”xxsmall” title_style=”uppercase” show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”14″ comments=”false” image_height=”50%” image_size=”original” text_size=”xsmall”] [/col_inner] [col_inner span=”1/2″ padding=”0px 0px 0px 20px”] [/col_inner] [/row_inner]...

Chi tiết →

Khóa học Violin

26/07/2018 130

[gap height=”20px”] [title text=”Các khóa học violin tiêu biểu tại Việt Thương music school”] [row width=”full-width” padding=”0px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span=”1/2″ padding=”0px 0px 0px 20px”] [blog_posts style=”bounce” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”107″ posts=”6″ title_size=”xxsmall” title_style=”uppercase” show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”14″ comments=”false” image_height=”50%” image_size=”original” text_size=”xsmall”] [/col_inner] [col_inner span=”1/2″ padding=”0px 0px 0px 20px”] [/col_inner] [/row_inner]...

Chi tiết →

Khóa học Guitar

26/07/2018 190

[gap height=”20px”] [title text=”Các khóa học guitar tiêu biểu tại Việt Thương music school”] [row width=”full-width” padding=”0px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span=”1/2″ padding=”0px 0px 0px 20px” align=”center”] [blog_posts style=”bounce” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”48″ posts=”6″ title_size=”xxsmall” title_style=”uppercase” show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”14″ comments=”false” image_height=”50%” image_size=”original” text_size=”xsmall”] [/col_inner] [col_inner span=”1/2″ padding=”0px 0px 0px 19px”] [/col_inner]...

Chi tiết →

Khóa học Piano

25/07/2018 176

[gap height=”20px”] [title text=”Các khóa học Piano tiêu biểu tại Việt Thương music school”] [row width=”full-width” padding=”0px 0px 0px 0px”] [col span__sm=”12″] [row_inner] [col_inner span=”1/2″ padding=”0px 0px 0px 20px”] [blog_posts style=”bounce” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”3″ columns__md=”1″ cat=”60″ posts=”6″ title_size=”xxsmall” title_style=”uppercase” show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”14″ comments=”false” image_height=”50%” image_size=”original” text_size=”xsmall”] [/col_inner] [col_inner span=”1/2″ padding=”0px 0px 0px 20px”] [/col_inner] [/row_inner]...

Chi tiết →

Form đăng ký khóa học

22/05/2018 204

[title style=”center” text=”Đăng ký ngay” margin_bottom=”-6px”] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col] [/col] [/row]

Chi tiết →

Đăng ký học âm nhạc

NGAY HÔM NAY

    THƯ VIỆN TRƯỜNG ÂM NHẠC VIỆT THƯƠNG