Một trong những âm giai dễ chơi nhất trên đàn piano là Đô trưởng hay C trưởng. Bạn cũng sẽ không thấy khó khăn khi chơi các hợp âm C như hợp âm C trưởng, C thứ hay dominant 7. Cùng tìm hiểu về cách chơi hợp âm C này qua bài viết dưới đây của chúng tôi.

Cách chơi hợp âm C trên piano

Trước hết hãy học cách bấm thang âm C. Đặt ngón tay cái lên nốt C (phím màu trắng trước hai phím đen) và sau đó nhấn từng phím màu trắng bằng ngón tay cái đến ngón giữa. Sau đó, di chuyển bàn tay sao cho ngón tay cái đến vị trí của ngón giữa cạnh phím màu trắng tiếp theo, rồi dùng các ngón tay còn lại để chơi các phím trắng còn lại. Sau đó, từ ngón tay út đến ngón cái, hãy chạy phím ngược lại trên piano. Đến khi chạm ngón cái thì lại di chuyển bàn tay, đưa ngón tay giữa tới vị trí ngón cái và sau đó chơi từ đó đến ngón cái. Hãy làm một vài lần cho đến khi bạn làm đúng.

Bây giờ hãy thử chơi một hợp âm C. Đặt ngón cái của bạn trên nốt C, ngón giữa trên nốt E và ngón út trên nốt G. Nhấn tất cả chúng lại với nhau. Bạn có gì nào? Hợp âm C trưởng!

Nào giờ thì hãy chơi hợp âm C thứ! Không khác nhiều so với C trưởng, nhưng ngón giữa ở trên nốt E giáng. Hãy thử đi!

Bây giờ hãy thử hợp âm át của C. Tất cả những gì bạn cần làm là đặt ngón tay cái lên phím C, ngón trỏ trên phím E, ngón giữa trên phím G và ngón tay áp út trên phím B giáng. Đây là âm át C (C dominant)!

Và bạn đã học xong rồi đấy! Hãy luyện tập chơi các hợp âm này theo các cách kết hợp khác nhau và sử dụng cả tay kia để chơi 1 chút solo hoặc các nốt trầm!

Block "khoa-hoc-piano" not found