Các hợp âm giảm trên đàn Piano (giảm hai nốt ở bậc 3 và bậc 5 của hợp âm gốc xuống ½ cung) và các hợp âm bảy giảm(giảm ½ cung ở nốt bậc 3 và bậc 5, và 1 cung ở nốt bậc 7) tăng thêm vẻ đẹp thực sự cho một bài hát và vô cùng dễ dàng để công thức hóa và chơi. Bạn có biết rằng chỉ có thể có được ba hợp âm 7 giảm không? Hãy thêm chúng vào túi dụng cụ âm nhạc của bạn; – chúng thực sự là một sự bổ sung tuyệt vời!

Chơi hợp âm giảm trên đàn Piano như thế nào?

Hợp âm giảm là gì?

Giống như tất cả các hợp âm, hợp âm giảm và hợp âm 7 giảm được hình thành từ các quãng của hợp âm trưởng (nốt gốc, 1 cung, 1 cung, nửa cung, 1 cung, 1 cung, 1 cung, nửa cung). Ví dụ trong hình trên, sử dụng “C” scale (âm giai của nốt Đô) ta có C là nốt gốc, thêm 1 cung là nốt D, 1 cung nữa là nốt E, nửa cung nữa là nốt F, 1 cung nữa là nốt G, 1 cung nữa là nốt A,1 cung nữa là nốt B, nửa cung nữa là nốt C.

Một hợp âm giảm bao gồm nốt gốc, giảm nửa cung ở nốt thứ ba và nốt thứ năm. Vì vậy, các nốt trong hợp âm giảm C là: C(đô), Eb (Rê giáng), và Gb(Son giáng). (Hợp âm này chính là hợp âm Đô thứ(Cm){C, Eb, & G} mà nốt thứ năm, G bị giảm nửa cung). Một hợp âm Đô giảm thường được ký hiệu là: Cdim, hay CDim và thỉnh thoảng là C-.

Các hợp âm 7 giảm

Các nốt nhạc trong một hợp âm 7 giảm cũng giống như những nốt nhạc trong một hợp âm giảm, tức là gồm nốt gốc, giảm nửa cung ở nốt thứ ba và thứ năm. (Cdim = C, Eb, Gb). Sau đó, giảm một cung (giáng 2 lần) ở nốt thứ bảy tính từ nốt gốc; Bbb. Nốt thứ bảy bị giáng 2 lần thì sẽ giống như là nốt thứ 6, vì thế Bbb cũng là A. Tuy nhiên, vì hợp âm được gọi là hợp âm bảy giảm, nên giai điệu thứ bảy của âm giai phải là thứ bảy và “A” là âm thứ sáu của âm giai Đô “C”, chứ không phải thứ bảy.

Để tạo nên bất kỳ loại hợp âm thứ bảy nào thì tông thứ bảy trong âm giai phải xuất hiện dưới một hình thức nào đó. Do đó, chính xác về mặt lý thuyết thì nốt này phải được gọi là “B” giáng 2 lần, không phải là “A”. Vì vậy, các nốt trong một hợp âm Cdim7 là: C, Eb, Gb, và Bbb.

Chỉ có ba hợp âm 7 giảm

Mỗi nốt phía sau trong một hợp âm bảy giảm cách nốt liền trước nó một quãng ba thứ (một cung và nửa cung). (Một quãng ba thứ từ C là Eb, một quãng ba thứ tiếp theo là Gb và lên một quãng ba thứ nữa là Bbb (cũng là A). Vì vậy, Cdim7 là một hợp âm, C#dim7 hoặc Dbdim7 là hợp âm thứ hai, và Ddim7 là hợp âm thứ ba, – – – và khi bạn đạt đến Ebdim7 / D#dim7, bạn sẽ chơi cùng các nốt trong Cdim7. (Eb, Gb, Bbb {còn được gọi là A} và Dbb {cũng biết đến như là C})

Mỗi hợp âm bảy giảm thực sự là bốn hợp âm, chứa bốn nốt cách đều nhau. Vì chỉ có mười hai nốt và các quãng tám của chúng và vì 12 ÷ 4 = 3, nên chỉ có thể có ba hợp âm giảm trước khi bạn chơi một nghịch đảo khác của cùng hợp âm một lần nữa.

Tất cả các hợp âm bảy giảm C, Eb/D#, Gb/F# và A (Bbb) đều chứa chính xác các nốt giống nhau.

Tất cả các hợp âm bảy giảm C# /Db, E, G, và Bb (Cbb) đều bao gồm chính xác các nốt giống nhau. Và

Tất cả các hợp âm bảy giảm D, F, Ab /G# và B (Cb) đều bao gồm chính xác các nốt giống nhau.

Nào, giờ hãy bắt đầu đặt tay lên phím đàn, dựa vào hướng dẫn vừa rồi của chúng tôi để thể hiện những hợp âm giảm này nhé.

Block "khoa-hoc-piano" not found