Để chơi piano, người học cần biết cách chơi rất nhiều loại âm giai khác nhau: C (Đô) trưởng, G (Sol) trưởng, D (Rê) trưởng, âm giai Hòa âm và âm giai Giai điệu,… Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách chơi âm giai Sol trưởng (G trưởng) trên hai quãng tám bằng cả hai tay với piano.

Chơi âm giai G trưởng bằng tay phải

Đặt ngón cái vào nốt G (Sol) – đây là 3 nốt ở bên trái nốt C (Đô) trung

Chơi nốt A (La) bằng ngón trỏ và nốt B (Si) bằng ngón giữa.

Sau đó, đặt ngón cái vào nốt C (Đô) Trung, ngón trỏ vào nốt D (Rê) và ngón giữa vào nốt E (Mi)

Đặt ngón áp út vào nốt F (Fa) thăng (phím màu đen ở bên phải nốt F). Nếu bạn chỉ muốn chơi một quãng tám, đặt ngón út vào nốt G (Sol) và thế là bạn đã có một âm giai hoàn chỉnh. Nếu bạn muốn chơi hai quãng tám, hãy tìm hiểu bước tiếp theo.

Giữ ngón áp út trên nốt F (Fa) thăng, đặt ngón cái trên nốt G (Sol), ngón trỏ trên nốt A (La) và ngón giữa trên nốt B (Si)

Đặt ngón cái vào nốt C (Đô), ngón trỏ vào nốt D (Rê), ngón giữa vào nốt E (Mi) và ngón áp út vào nốt F (Fa) thăng. Sau đó, đặt ngón út vào nốt G (Sol).

Chơi âm giai Sol trưởng bằng tay trái


Đặt ngón út vào nốt G (Sol) – đây là phím thứ mười nằm bên trái nốt C (Đô) Trung

Đặt ngón áp út vào nốt A (La), ngón giữa vào nốt B (Si), ngón trỏ vào nốt C (Đô) và ngón cái vào nốt D (Rê).

Đặt ngón giữa vào nốt E (Mi), ngón trỏ vào nốt F (Fa) thăng và ngón cái vào nốt G (Sol)

Nếu bạn chỉ muốn chơi một quãng tám, thì chỉ với 2 bước này là đã xong rồi đó. Còn nếu bạn muốn chơi hai quãng tám thì hãy tiếp tục với các bước tiếp theo sau đây.

Đặt ngón áp út vào nốt A (La), ngón giữa vào nốt B (Si), ngón trỏ vào nốt C (Đô) Trung và ngón cái vào nốt D (Rê)

Đặt ngón giữa vào nốt E (Mi), ngón trỏ vào nốt F (Fa) thăng và ngón cái vào nốt G (Sol)

Giờ đây bạn đã chơi hoàn chỉnh âm giai G (Sol) trưởng hai quãng tám bằng tay trái rồi đó.

Với những hướng dẫn chi tiết trên đây, chúng tôi tin rằng bạn sẽ nhanh chóng nắm rõ được cách chơi âm giai Sol trưởng với cây đàn piano. Chúc bạn thành công!

Block "khoa-hoc-piano" not found