Truyền thống của châu Âu có một vai trò quan trọng trong sự hình thành của nhạc Jazz nói chung, nghệ thuật Piano Jazz nói riêng. Thực tế đã chứng minh điều này, trong lịch sử nhạc Jazz nhiều yếu tố âm nhạc của châu Âu và châu Phi, đã pha trộn vào nhau, tạo nên sự ra đời của Jazz và sau này là những phong cách nhạc Jazz khác nhau. Những nhân tố chính của âm nhạc châu Âu quan trọng tạo nên sự hình thành của Jazz bao gồm: nhạc cụ, hình thức và hòa âm.

nghệ thuật piano Jazz phong cách châu Âu

Về nhạc cụ:

Hầu hết các nhạc cụ trong nhạc Jazz đều có nguồn gốc từ châu Âu. Trong thời kỳ hình thành các ban nhạc Jazz thường có những nhạc cụ như:

piano jazz phong cách châu Âu

Về kèn Saxophone trong giai đoạn đầu của Jazz không được phổ biến sử dụng như kèn Clarinet.

Về bộ trống Jazz trong thời kỳ đầu đã có sự sắp xếp bao gồm: trống két,  trống “Bass”, bộ lá “Cymbals”… để có thể sử dụng cho một người chơi duy nhất. Những nhạc cụ trống cơ bản này đều xuất phát từ những ban nhạc diễu hành châu Âu (The European marching hoặc Brass band)

Về đàn Piano đã xuất hiện ở trong những phong cách đầu tiên của Jazz hay nói một cách khác, Jazz đã bắt đầu bởi nghệ thuật Piano Jazz từ phong cách Ragtime. Lý do chính có thể thấy được vai trò và vị trí quan trọng của nhạc cụ này, bởi Piano có tính năng sử dụng về mặt tiết tấu, giai điệu, hòa âm cũng như đóng vai trò kết nối giữa các nhạc cụ trong ban nhạc tốt hơn so với các nhạc cụ khác trong Jazz. Mặc dù, về âm lượng Piano có thể không bằng các nhạc cụ bộ hơi trong ban nhạc, tuy nhiên về tuyến giai điệu Piano có thể bắt chước, mô phỏng những câu giai điệu của các loại nhạc cụ khác, hơn nữa Piano có thể trình diễn độc tấu toàn bộ tác phẩm ở các phong cách Jazz về mặt giai điệu, hòa âm, cũng như tiết tấu tốt hơn với các nhạc cụ khác. Đặc biệt là sự linh hoạt của cây đàn Piano trong tất cả mọi thành phần, biên chế của ban nhạc, dàn nhạc…

Về hình thức và hòa âm:

Văn hóa châu Âu đã đóng góp cho nhạc Jazz thông qua các người chủ đồn điền, những người đã mang sang châu Mỹ các loại hình âm nhạc từ châu Âu. Cùng lúc đó, các mục sư, và các giáo sĩ truyền giáo đã truyền bá thánh ca trong các thánh lễ nhà thờ… Một cách rất tự nhiên âm nhạc từ châu Âu đã cung cấp hòa âm và hình thức cho nhạc Jazz lúc khởi đầu.

nghệ thuật piano Jazz phong cách châu Âu

Về hòa âm và các công năng của hợp âm từ âm nhạc châu Âu, chúng ta có thể thấy được rõ nét từ sự tiếp thu của các nhạc sĩ Jazz, qua phong cách đầu tiên của Jazz là Ragtime. Về hình thức tác phẩm như AABA, ABACA cũng đã được khai thác triệt để rõ nét trong các tác phẩm Ragtime. Những nhân tố âm nhạc châu Âu này đã được Jazz tiếp thu từ cuối thế kỷ XIX trong các tác phẩm âm nhạc, trong nhạc diễu hành cũng như trong nhạc khiêu vũ. Hơn nữa, những ban nhạc diễu hành châu Âu (The European marching hoặc Brass band) cũng đã đóng góp cho Jazz về kiểu mẫu cũng như mô hình ban nhạc trong một số phong cách đầu tiên của Jazz như: bè giai điệu thường được trình diễn bởi kèn Conret (hoặc Trumpet), kèn Trombone thường chơi bè phụ, kèn Tuba chơi bè Bass …

Ngoài ra, chính những người châu Âu đã mang lại cách ghi nốt nhạc cho  Jazz khác với những truyền thống của châu Phi là tính ngẫu hứng và truyền miệng. Tất cả những nhân tố này đã được người Mỹ gốc Phi tiếp nhận và sau này các  phong cách của Jazz nói chung, nghệ thuật Piano Jazz nói riêng đã được tiếp tục hình thành và phát triển. Qua nghiên cứu, chúng tôi tổng kết thành biểu đồ “một số nhân tố tiêu biểu cấu thành nhạc Jazz ở buổi ban đầu tại Mỹ”.

Chat với chúng tôi hoặc gọi điện về hotline 1800 6715 của Việt Thương Music School để được chúng tôi hỗ trợ thông tin về khóa học, học phí, ưu đãi đang có.

piano jazz phong cách châu Âu