hợp âm bài hát qua khung cửa sổ
Kẹp capo 2 chơi tone G
[G] [Em] [Am] [C][D] [G]
[G]Không ai đúng không ai sai
[Em]Không tiếng khóc trên mi ai
[Am]Không những thứ tha, van nài [C]
[D]Sao còn chưa thức dậy
[G]Ta cứ đếm sao trên đầu
[Em]Tên em trước, ta đi sau
[Am]Vẫn cứ nối đuôi theo nhau [C]
[D]Như đoàn tàu lăn [Em]bánh
Đưa hồn ai theo [Bm]gió
Đi xa khắp muôn [C]nơi
Đi đến cuối chân [D]trời
Chorus
Chờ đợi điều gì trong nỗi [G]nhớ
Muốn em quay về [Em]đây
Giấc mơ thôi đừng [Am]bay
Vuốt ve nhiều đêm [C]trái tim này
[D]Mà nào em có [G]hay
Bánh xe tên thời [Em]gian
Cứ xoay và vỡ [Am]tan
Những nốt nhạc yêu [C]dấu qua khung cửa sổ [D]
Đi trốn thế [G]gian… [Em] [Am] [C] [G]
Ver 2
[G]Không sao đâu, anh đây rồi
[Em]Gió vẫn hát nơi ta ngồi
[Am]Bao yêu dấu vẫn trên môi [C]
[D]Như còn đang vương vấn
[Em]Bao lần yêu đã mất [Bm]
Sao ta mãi ngu [C]ngơ
Đêm qua vẫn mong [D]chờ
Chorus
Chờ đợi điều gì trong nỗi [G]nhớ
Muốn em quay về [Em]đây
Giấc mơ thôi đừng [Am]bay
Vuốt ve nhiều đêm [C]trái tim này
[D]Mà nào em có [G]hay
Bánh xe tên thời [Em]gian
Cứ xoay và vỡ [Am]tan
Những nốt nhạc yêu [C]dấu qua khung cửa sổ[D]
Đi trốn thế [G]gian
Chorus
Chờ đợi điều gì trong nỗi [G]nhớ
Muốn em quay về [Em]đây
Giấc mơ thôi đừng [Am]bay
Vuốt ve nhiều đêm [C]trái tim này
[D]Mà nào em có [G]hay
Bánh xe tên thời [Em]gian
Cứ xoay và vỡ [Am]tan
Những nốt nhạc yêu [C]dấu đã mất
[D]Giấu theo sau nhưng giấc [G]
Muốn em quay về [Em]đây
Giấc mơ thôi đừng [Am]bay
Vuốt ve nhiều đêm [C]trái tim này
[D]Mà nào em có [G]hay
Bánh xe tên thời [Em]gian
Cứ xoay và vỡ [Am]tan
Những nốt nhạc yêu [C]dấu qua khung cửa sổ
[D]Đi trốn thế [G]gian [Em] [Am] [C][D] [G]
Tham khảo các khóa học đàn guitar tại Việt Thương