Để chơi hợp âm G trưởng, bạn bắt đầu bằng việc đặt ngón áp út lên phím thứ 3 của dây đàn đầu tiên. Sau đó đặt ngón trỏ lên phím thứ 2 của dây đàn số 5 và ngón giữa lên phím thứ 3 của dây đàn số 6. Khi các ngón tay đã đặt đúng vị trí rồi, để chơi hợp âm G trưởng, hãy đàn tất cả 6 dây cùng một lúc. Chúng tôi đưa ra các mẹo để sử dụng các ngón tay xen kẽ nhau, hoặc hướng dẫn cách chơi hợp âm G trưởng, cùng tham khảo nhé!

Phương pháp 1: Học hợp âm cơ bản

Đầu tiên, cùng nhắc lại về tên của các dây đàn, phím đàn, và các nốt nhạc

Nếu bạn mới học guitar, bạn cần có quyển sổ tay hướng dẫn về các thuật ngữ cơ bản sẽ dùng trong guitar trước khi tìm hiểu về các hợp âm. Bạn có thể tìm thấy các bài giới thiệu đơn giản trên mạng.

Hãy chắc chắn rằng guitar của bạn đã được điều chỉnh

Bạn cũng có thể mua bộ điều chỉnh điện tử hoặc sử dụng hướng dẫn tìm kiếm trên

mạng, chỉ bằng cách tìm theo từ khóa “điều chỉnh guitar acoustic”.

Bước 3: Đặt ngón áp út lên phím thứ 3 của dây số 1

Phím thứ 3 của dây E cao là G. Đây là nốt gốc để tạo ra hợp âm G. Gảy riêng dây này một vài lần để biết được âm thanh và chắc chắn rằng nó phát ra âm thanh rõ ràng.

Bước 4: Đặt ngón trỏ lên phím thứ 2 của dây số 5

Phím thứ 2 của dây A là B, một trong 3 nốt cần thiết để tạo ra hợp âm G trưởng. Gảy riêng dây này một vài lần, sau đó gảy từ dây số 2 xuống dây đầu tiên để nghe được những nốt này phát ra chùm âm thanh như thế nào.

Bước 5: Đặt ngón giữa lên phím thứ 3 của dây số 6

Phím thứ 3 của dây E thấp là G khác, chỉ có phím thứ 3 trên dây E cao mới là G. Nghĩa là đây là gốc của một nốt khác. Gảy dây này 1 mình, sau đó thử gảy tất cả các dây cùng nhau.

Bước 6: Gảy tất cả 6 dây cùng lúc để chơi hợp âm

Hợp âm G trưởng là hợp âm mở, nghĩa là bất kỳ dây nào đều có thể chơi được. Khi các ngón tay đã ở vị trí của mình, gảy tất cả 6 dây đàn nhiều lần, để chắc chắn rằng âm thanh phát ra chuẩn.

Nếu dây nào không phát ra tiếng, bạn có thể cần điều chỉnh các ngón tay. Các phím và các đầu ngón tay, không phải phần thịt trên tay, giữ cho tay của bạn cuộn tròn qua cổ đàn, để bạn không chạm hoặc làm tắt tiếng của dây nào.

Bước 7: Luyện tập cách di chuyển bàn tay ở vị trí hợp âm

Để tìm được mẫu hợp âm, đòi hỏi trí nhớ tốt, phát triển dần dần trong quá trình luyện tập. Bỏ tay ra khỏi guitar, sau đó đặt các ngón tay vào vị trí của hợp âm.

Phương pháp 2: Học cách thay thế các ngón tay

Bước 1: Thử với phiên bản rút gọn của hợp âm G trưởng

Đặt ngón giữa của bạn lên phím thứ 3 của dây số 1, bạn có thể tạo ra phiên bản rút gọn của hợp âm G trưởng, và rất dễ dàng để chuyển đổi giữa các hợp âm.

Phiên bản rút gọn không phải là hợp âm mở. Bạn không thể đàn dây số 6, số 5 hay số 4 của guitar. Chỉ có thể đàn ở dây số 3, số 2 và số 1.

Bước 2: Chơi nhạc Rock bằng hợp âm G trưởng cho âm thanh sống động hơn, sâu lắng hơn

Tạo ra mẫu hợp âm G trưởng, sau đó đặt ngón út lên phím thứ 3 của dây số 2. Đàn cùng hợp âm C sẽ tạo ra âm thanh sống động hơn.

Một vài người chơi guitar cảm thấy thoải mái khi đổi giữa ngón út và áp út. Cố gắng tìm ra kiểu chơi nào phù hợp với mình.

Bước 3: Sử dụng ngón út trên dây E cao

Vị trí tiêu chuẩn khi chơi hợp âm G trưởng là ngón áp út đặt lên dây E cao, tuy nhiên nếu bạn thấy thoải mái khi sử dụng ngón út trên dây E cao, thì hãy sử dụng ngón áp út cho dây “e” (E thấp) và ngón giữa cho dây A.

Bước 4: Sử dụng mẫu hợp âm D ở phím đàn số 7

Nếu bạn biết cách để chơi hợp âm D, hãy di chuyển ngón tay tới phím đàn số 7, các ngón tay trên 3 dây cao nhất sẽ tạo ra hợp âm G.

Khi chơi hợp âm D, ngón trỏ và ngón giữa đặt lên phím số 7. Ngón áp út đặt lên phím số 8. Ngón trỏ đặt lên dây G, ngón giữa đặt lên dây E cao, và ngón áp út đặt lên dây B.

Bước 5: Thay đổi với hợp âm G7

Khi chơi hợp âm G7, ngón tay của bạn sẽ bị căng ra, nhưng nếu bạn có thể chạm vào các vị trí tạo ra được hợp âm này, nó sẽ tạo ra giai điệu trong hơn rất nhiều.

Đặt ngón giữa lên phím số 2 của dây A và ngón áp út lên phím số 3 của dây “e”. Bạn sẽ thấy rằng hình dạng ngón tay tương tự như khi chơi hợp âm G chuẩn, chỉ khác các ngón tay.

Bây giờ kéo ngón trỏ lên phím thứ nhất của dây E. Hãy nhớ cuộn bàn tay lại để không làm tắt tiếng bất kỳ dây nào.

Đàn tất cả 6 dây cùng 1 lúc khi chơi hợp âm.

Phương pháp 3: Chơi hợp âm G trưởng bằng thanh chặn

Bước 1: Đặt ngón trỏ lên phím thứ 3

Đặt ngón trỏ đè lên cả 6 dây guitar để tạo thanh chặn và nhấn xuống cùng lúc. Đặt ngón tay gần sát với phím đàn nhưng không đè lên phím đàn.

Bước 2: Sử dụng các ngón tay còn lại để tạo hình hợp âm E trưởng

Tức là đặt ngón út lên dây D của phím thứ 5, ngón áp út lên dây A của phím thứ 5, và ngón giữa lên dây G của phím số 4.Hợp âm chặn G trưởng là 1 phần của gia đình hợp âm chặn E. Khi bạn chặn ở phím thứ 3 để tạo hình hợp âm E trưởng sẽ tạo ra hợp âm chặn G trưởng.

Bước 3: Đàn tất cả 6 dây

Khi bạn đặt các ngón tay đúng vị trí, đàn tất cả 6 dây cùng lúc để chơi hợp âm. Hãy đảm bảo rằng tất cả 6 dây đều rung và không có bất kỳ dây nào không phát ra tiếng hoặc bị ép chặt.

Block "khoa-hoc-guitar" not found