Tab Guitar là một cách thức căn bản ghi lại một bài hát, bản nhạc guitar mà không cần dùng đến nốt nhạc. Tab không như đệm hát, tập từ không biết gì thì sẽ rất khó, thậm chí là cực kì khó. Vì vậy dù sao bạn cũng nên biết 1 chút ít về nhạc lý cũng như các hợp âm của Guitar. Đồng thời cũng phải thuộc vị trí cũng như tên gọi của dây. Chuẩn bị: 1 cây đàn với âm chuẩn. Các bạn đọc tab mà âm không chuẩn sẽ rất khó định hình được giai điệu của bài

Cách đọc TAB Guitar Cơ bản nhất

Guitar TAB – Kiss the rain
E-----------------------------------0-----------------------------
B----------0-----3--2---------0--------3--------------------------
G----2--2-----2---------2--2-----2--------------------------------
D-----------------------------------------------------------------
A-----------------------------------------------------------------
E-----------------------------------------------------------------
Đọc TAB Guitar – Kiss The Rain

Guitar TAB – Cô Bé Mùa Đông

Dây 1: -------------------------------3----0---1--0-----------
Dây 2: ------0---1-----0--1--3-----------------------3---1----
Dây 3: ----2---------2------------0----0----------------------
Dây 4: --2-------3-----------------------------------------0--
Dây 5: -------------------------------------3-----------------
Dây 6: ------------------------3------------------------------
 • Ngăn 2 dây 4 – nốt Mi
 • Ngăn 2 dây 3 – nốt La
 • Ngăn 0 dây 2 – nốt Si
 • Ngăn 1 dây 2 và Bực 3 dây 4 (cùng lúc) – nốt Đô và Fa
 • Ngăn 2 dây 3 – nốt La
 • Ngăn 0 dây 2 – nốt Si
 • Ngăn 1 dây 2 – nốt Đô
 • Ngăn 3 dây 2 – nốt Rê
 • Ngăn 3 dây 6 – nốt Sòl
 • Ngăn 0 dây 3 – nốt Sol
 • Ngăn 3 dây 1 – nốt Sól
 • Ngăn 0 dây 3 – nốt Sol
 • Ngăn 0 dây 1 – nốt Mí
 • Ngăn 3 dây 5 – nốt Đồ

Xướng âm: Mi La Si Đô, La Si Đô, Rê Sòl Sol Sól Sol Mí Đồ…

LƯU Ý KHÁC

Nếu có 2 số được viết trên cùng 1 cột thì ta sẽ đánh cả 2 dây đó ví dụ:

E--------0------------------------------------------------
B--------1------------------------------------------------

Đánh Hợp Âm: Thì ta sẽ đánh cả 2 dây cùng 1 lúc. hoặc nó có thể trong 1 hợp âm.

C trưởng

E----0-----------------------------------------------------
B----1-----------------------------------------------------
G----0-----------------------------------------------------
D----2-----------------------------------------------------
A----3-----------------------------------------------------
E----0-----------------------------------------------------

Sol Trưởng

E----3------------------------------------------------------------
B----3------------------------------------------------------------
G----4------------------------------------------------------------
D----5------------------------------------------------------------
A----5------------------------------------------------------------
E----3------------------------------------------------------------

Khoảng cách giữa các nốt ngắn thì cũng có thể đánh như 1 hợp âm

E--------3--------------------------------------------------------
B-------3---------------------------------------------------------
G------4----------------------------------------------------------
D-----5-----------------------------------------------------------
A----5------------------------------------------------------------
E---3-------------------------------------------------------------

Nhưng nếu khoảng cách giữa các nốt xa nhau thì phải đánh tách từng nốt một:

E------------------3--------------------------------------------
B---------------3-----3-----------------------------------------
G------------4-----------4--------------------------------------
D---------5-----------------5-----------------------------------
A------5-----------------------5--------------------------------
E---3-----------------------------3-----------------------------

KÝ HIỆU DÙNG TRÊN TAB GUITAR

KỸ THUẬT ĐỌC TAB GUITAR NÂNG CAO

b- Nhấn Dây: Khi nhấn dây thì mình phải cấn biết là nhấn đến đâu. Nên sẽ thấy như vầy, chữ ‘b’ nằm chính giữa hai số (notes). Cho ta biết đánh dây G phím thứ 9 nhấn nó lên một cung thành note ở phín 12.

E—————————————————————-
B—————————————————————-
G———–9b12—————————————-
D—————————————————————-
A—————————————————————-
E—————————————————————-

R – Trả về vị trí củ:  Nhấn một note lên rồi trả nó về lại note đầu. Như vầy: Nghĩa là nhấn note phím thứ 9 lên thành note ở phím 12 rồi hạ ngón tây nhấn xuống về lại vị trí cũ phím 9 trong khi note vẫn còn kêu. Hoặc có thể đánh luôn cái note mình đã nhấn lên trước khi hạ xuống, tùy theo trường hợp. Họ sẽ cho mình biết là nhấn lên đếu đâu và như thế nào.

E—————————————————————-
B—————————————————————-
G————-9b12–12r9———————-
D—————————————————————-
A—————————————————————-
E—————————————————————-

P – KÉO RA:  Đánh note ở phím 12, dùng ngón bấm đó kéo ra cho kêo note sau ớ phím 9.

E————————————————————–
B————————————————————–
G—————–12p9——————————-
D————————————————————–
A————————————————————–
E————————————————————–

Nhiều lúc sẽ thấy nhưv ầy (po)

E—————————————————————-
B—————————————————————-
G—————12po9———————————-
D—————————————————————-
A—————————————————————-
E—————————————————————-

Cũng như trên, đánh note đầu và note sau thi không đánh nhưng dùng ngón của note đầu làm cho kêo note sau.

H- Gõ Lên và Kéo ra:  Với Gõ lên và Kéo ra thì họ viết như vầy: Đánh note phím thứ 9 dùng ngón tay khác gõ lên note phím 12 để tạo ra note, note sau không đánh.

E—————————————————————-
B—————————————————————-
G—————9h12————————————-
D—————————————————————-
A—————————————————————-
E—————————————————————-

/ (S) KÉO (Vuốt): Dấu kéo là / kéo lên hoặc kéo xuống thì \. Có khi mình cũng sẽ thấy ‘S’ cũng y như vậy. Cho ta biết là kéo từ note ở phím 9 lên phím 12, chỉ đánh note đầu. Nếu kéo ngược lại thì sẽ dùng dấu \.

E—————————————————————-
B—————————————————————-
G————-9/12————————————-
D—————————————————————-
A—————————————————————-
E—————————————————————-

Nếu mình thấy không có một note nào ở dầu trước khi kéo như thí dụ này, thì mình phải tự đoán, Những dấu còn lại thì được viết ở trên hoặc ở dưới một note nào họ muốn áp dụng nó.

E—————————————————————-
B—————————————————————-
G————–\12—/9——————————-
D—————————————————————-
A—————————————————————-
E—————————————————————-

CÁC KỸ THUẬT NÂNG CAO KHÁC (Tham khảo thêm tại: guitar.station.vn)

Hammer On – h: Đánh dây B phim 1 xong dung ngón tay nhấn đè lên ngăn 3 để tạo hiệu ứng Hammer On

E--------0------------------------------------------------
B--------1--1h3-------------------------------------------
G---------------------------------------------------------
D---------------------------------------------------------
A---------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------

Pull Offs – p: Vì hammer on và pull offs ngược nhau nên đôi khi một số tab sẽ sử dụng ký hiệu chung là dấu ^, chúng ta sẽ hiểu là hammer on hay pull offs phụ thuộc vào con số hai bên của ký hiệu ^

Ví dụ:
Số trước nhỏ hơn số sau: 7^9 = 7h9 do đánh từ phím 7 lên thì phải là Hammer On
Số trước lớn hơn số sau: 9^7 = 9p7 do đánh từ phím 9 xuống phải là Pull Offs
Trong trường hợp này chúng ta hiểu 3p1 và 5^3 đều là Pull Offs.

E--------0-------5^3--------------------------------------
B--------1--3p1-------------------------------------------
G---------------------------------------------------------
D---------------------------------------------------------
A---------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------

Trills – tr:  Khi bạn thấy ký hiệu tr phía trên hai con số thì đó là ký hiệu của Trills, Đánh ngăn 7 xong sau đó Hammer On nhanh lên ngăn 9 rồi Pull Offs ngay ra. Nói chung Hammer On sau đó Pull Offs thì gọi là Trills!

       tr~~~~  
E------------7--(9)----------------------------------
B------7---------------------------------------------
G---7-----7------------------------------------------
D----------------------------------------------------
A----------------------------------------------------
E----------------------------------------------------

Bend dây (hay còn gọi là nhéo dây) – b: 7b8 nghĩa là bend ở ngăn 7 lên cao độ ngăn 8 trên dây E (Dây 1).

E-------------------5-----7b8-----------------------------
B---------7-----------------------------------------------
G-----7-------7-------------------------------------------
D---------------------------------------------------------
A---------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------

Release -nhả dây sau khi bend – r: 7b8r7 nghĩa là cũng bend lên cao độ ngăn 8 xong nhả về 7 bình thường trên dây E (Dây 1).

E------------------------7b8r7----------------------------
B---------------------------------------------------------
G---------------------------------------------------------
D---------------------------------------------------------
A---------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------

LegatoSlide  – vuốt dây legato – “s” hoặc “/”: Trong một số tab sẽ ký hiệu là “/” với trường hơp vuốt lên như 7/9 hoặc”\” là vuốt về ví dụ như 9\7 Legato là đánh xong rồi vuốt

E------------------------7s9------------------------------
B--------------------------------------------9\7----------
G---------------------------------------------------------
D---------------------------------------------------------
A---------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------

Shift slide – S: Một kiểu vuốt dây khác là shift slide, nghĩa là vuốt ngay sau khi đánh dây. Vừa đánh vừa vuốt từ ngăn 7 lên ngăn 9

E------------------------7S9------------------------------
B--------------7------------------------------------------
G-----6---------------------------------------------------
D-----6---------------------------------------------------
A---------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------

Vibrato – rung dây – ký hiệu “v” hoặc “~”: Khi thấy ký hiệu “v” hoặc “~” thì bạn bend nốt đó lên xuống liên tục là vibrato, xem đường link phia trên để hiểu rõ hơn

E------------------------5v-------------5~----------------
B-------7-------------------------------------------------
G--------------5------------------------------------------
D---------------------------------------------------------
A---0-----------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------

Mute – Bịt dây đánh câm tiếng – x: Bịt dây lại đánh hoàn toàn không ra tiếng

E----5---x--------------------------------------------------
B----5---x--------------------------------------------------
G----6---x--------------------------------------------------
D----8---x--------------------------------------------------
A----7---x--------------------------------------------------
E----5---x--------------------------------------------------

Palm Mute – PM: Khác với Mute, Palm Mute vẫn đánh ra tiếng nhưng dùng mu bàn tay phải đè lên phần ngựa để giới hạn độ rung của dây. Tiếng sẽ gọn hơn chứ không vang như đánh bình thường.

          PM---------- |
E---------5---------3-----------------------------------
B------------7------------------------------------------
G-------------------------------------------------------
D-------------------------------------------------------
A------0--------0---------------------------------------
E---0---------------------------------------------------

Harmonic – “< >”

E------------------------<7>-------------<12>-------------
B----------------------------------------<12>-------------
G----------------------------------------<12>-------------
D---------------------------------------------------------
A---------------------------------------------------------
E---------------------------------------------------------

Block "khoa-hoc-guitar" not found