Học đàn Guitar ngoài các yếu tố như nhạc lý, hợp âm, người dùng còn phải biết một số điệu đàn Guitar cơ bản khác để có thể làm cho bài đánh guitar của mình hay hơn. Dưới đây Việt Thương xin phép tổng hợp lại cho các độc giả của Việt Thương một số điệu đàn Guitar phổ biến nhất hiện nay và các cách đánh, hi vọng mọi người sẽ thích. Nguồn (cuối bài viết nhé)

Các khóa học Guitar tại Việt Thương:


Điệu đàn Guitar và Cách chọn điệu đàn Guitar phù hợp


Tổng hợp điệu Guitar Phổ biến nhất

GUITAR ĐIỆU Slow?  Các bài hát nhẹ nhàng tình cảm thường hay dùng điệu Slow để đánh

GUITAR ĐIỆU Slow

Biến thể của GUITAR ĐIỆU Slow

GUITAR ĐIỆU SLOW HAWAII:  Nhịp độ bằng SLOW, gảy nhẹ các dấu thấp, Nhấn hơn mạnh ở phách 2 và 4

GUITAR ĐIỆU SLOW HAWAII


Video dạy học đàn Guitar – Điệu SLOW

GUITAR ĐIỆU TANGO là một giai điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần sôi động với nhịp điệu nhộn nhịp và tình cảm. Điệu Tango cũng có khá nhiều biến thể và nhịp điệu nhanh chậm khác nhau:

GUITAR ĐIỆU TANGO

GUITAR ĐIỆU TANGO (ARGENTIN):  Nhịp độ nhanh hơn SLOW, nhấn mạnh dấu có dấu nhấn ở chữ “chình”. Với điệu tango ta thường đánh bài: Tango xa rồi, bài tango buồn, dĩ vãng…

GUITAR ĐIỆU TANGO (ARGENTIN)


Video dạy học đàn Guitar – Điệu TANGO

GUITAR ĐIỆU Valse?  Được biết đến với các dòng nhạc trữ tình và quê hương. Cách đệm “Bùm chách chách bùm chách chách”. Phần điệp khúc sẽ là “Chách chách chách”. một số biến thể như: “Bass 3 – 2 – 1 – 2 – 3 ” hay “Bass 3 21 3 21” thường đi chung với điệu Boston.Được biết đến với các bài hát: Con kênh xanh xanh, Bụi Phấn, riêng một góc trời, happy birthday…


Video dạy học đàn Guitar – Điệu TANGO

GUITAR ĐIỆU Boston?  Là điệu chậm hơn điệu Valse thường dành cho những bài hát buồn nhẹ nhàng sâu lắng. Cách đệm “Bass 3 21 3 21”. Với những bài hát: Nhỏ ơi, riêng một góc trời, Nhật ký của mẹ…

GUITAR ĐIỆU BLUES:  Nhịp độ nhanh hơn SLOW, gảy nhẹ phách 1 và 3, phách 2 và 4 hơi mạnh
GUITAR ĐIỆU BLUES
GUITAR ĐIỆU SWING:  Nhịp độ nhanh gấp 2 SLOW, gảy nhẹ các phách 1 và 3, gảy mạnh phách 2 và 4, nhớ chặn dây liền khi gảy xong
GUITAR ĐIỆU SWING
GUITAR ĐIỆU DIXIELAND: Nhịp độ bằng SWING, gảy nhẹ các dấu thấp, nhấn hơi mạnh ở phách 2 và 4
GUITAR ĐIỆU DIXIELAND
GUITAR ĐIỆU FOX:  Nhịp độ nhanh gấp 2 SWING, gảy rất nhẽ các dấu thấp, gảy mạnh các dấu cao chặn tay liền
GUITAR ĐIỆU FOX


Video dạy học đàn Guitar – Điệu SLOW

GUITAR ĐIỆU POLKA: Nhịp độ bằng FOX, gảy như FOX
GUITAR ĐIỆU POLKA
GUITAR ĐIỆU PASOSOBLE2/4: Nhịp độ bằng FOX, gảy như FOX
GUITAR ĐIỆU PASOSOBLE2/4
GUITAR ĐIỆU PASOSOBLE 3/4: Nhịp độ bằng FOX, gảy như FOX, C là nhịp 4 phách, dấu hổì đoạn 2 chấm đối nhau đàn đi đàn lại
GUITAR ĐIỆU PASOSOBLE 3/4

GUITAR ĐIỆU MARCH 2/4: Nhịp diễn hành, nhanh gấp 2 SLOW, gảy đều tiếng diễn tả hùng mạnh
GUITAR ĐIỆU MARCH 2/4
GUITAR ĐIỆU MARCH 6/8: Nhịp độn bằng MARCH 2/4 gảy nhẹ các dấu thấp, nhịp 6/8, mỗi phách bằng 3 Nốt móc 1
GUITAR ĐIỆU MARCH 6/8

GUITAR ĐIỆU RUMBA (căn bản): Nhịp độ chậm hơn SWING gảy đều tiếng

GUITAR ĐIỆU RUMBA
GUITAR ĐIỆU RUMBA (Biến thể): Nhấn mạnh dấu có dấn nhấn >

GUITAR ĐIỆU RUMBA (Biến thể)
GUITAR ĐIỆU CALIPSO:  Nhanh hơn RUMBA, nhấn mạnh dấu có dấu nhấn, các dấu khác gảy nhẹ

GUITAR ĐIỆU CALIPSO

GUITAR ĐIỆU RUMBA LENTE: Chậm hơn RUMBA, gảy đều tiếng

GUITAR ĐIỆU RUMBA LENTE

GUITAR ĐIỆU RUMBA LENTE: Cách gảy rải tiếng đàn trong hợp âm La thứ
GUITAR ĐIỆU RUMBA LENTE

GUITAR ĐIỆU BIGUINE và RUMBA MELODIE cũng tương tự như RUMBA LENTE

GUITAR ĐIỆU BOLERO: Như RUMBA LENTE chỉ bớt đi 2 tiếng ngay phách thứ 2

GUITAR ĐIỆU BOLERO


Video dạy học đàn Guitar – Điệu BOLERO


Video dạy học đàn Guitar – Điệu BOLERO

GUITAR ĐIỆU BOLERO ESPAGNOL:  Nhịp độ bằng BOLERO, gảy đều tiếng
GUITAR ĐIỆU BOLERO ESPAGNOL

GUITAR ĐIỆU BIGUINE ROCK: Nhịp độ bằng RMBA, nhấn mạnh các dấu nhấn, gảy nhẹ các dấu thấp
GUITAR ĐIỆU BIGUINE ROCK

GUITAR ĐIỆU BIGUINE ROCK:  Cách gảy rải tiếng đàn trong hợp âm sol trường, chặn tay phải nhẹ vào dây gần chống dây cho âm thanh hơi đục tiếng

GUITAR ĐIỆU BIGUINE ROCK

GUITAR ĐIỆU CHACHACHA: Nhịp độ nhanh hơn Rumba, gảy nhẹ các dấu thấp

GUITAR ĐIỆU CHACHACHA

GUITAR ĐIỆU BAIAO (BAION): Nhịp độ bằng CHACHACHA, nhấn mạnh phách 4.

GUITAR ĐIỆU BAIAO (BAION)

GUITAR ĐIỆU MAMBO: Nhịp điệu MAMBO người thể hiện có nhiều tiết điệu, các bạn mới tập đàn như điệu BAIAO cũng được

GUITAR ĐIỆU SAMBA:  Nhịp độ bằng FOX, gảy nhẹ các dấu thấp, mạnh các dấu cao

GUITAR ĐIỆU SAMBA

GUITAR ĐIỆU MERENGUE (Samba biến thể)  Nhịp độ và các gảy như SAMBA

GUITAR ĐIỆU MERENGUE

GUITAR ĐIỆU BOSSA NOVA (căn bản):  Nhịp độ nhanh hơn CHACHACHA, nhấn mạnh các dấu có dấu nhấn, các dấu khác gảy nhẹ. Người ta còn diễn ta BOSSA NOVA có nhiều kiểu khác nhau và tuỳ hứng

GUITAR ĐIỆU BOSSA NOVA

GUITAR ĐIỆU DJANGO (Nhịp vó ngựa):  Nhịp độ bằng FOX, gảy đều tiếng
GUITAR ĐIỆU DJANGO

GUITAR ĐIỆU TANGO (ARGENTIN): Nhịp độ nhanh hơn SLOW, nhấn mạnh dấu có dấu nhấn ở chữ “chình”

GUITAR ĐIỆU TANGO (ARGENTIN)

GUITAR ĐIỆU TANGO HABANERA: Gảy đều tiếng, nhấn mạnh dấu có dấu nhấn. Các điệu TANGO HABANERA người ta hay viết trong nhịp 2/4 nhưng diễn tả bằng 4 phách, ở đây viết bằng C cho dễ tập. Nhịp độ nhanh hơn SLOW

GUITAR ĐIỆU TANGO HABANERA

Nguồn: http://pianofingers.vn (Xin cảm ơn)

Các điệu đàn Guitar phổ biến và Cách đánh Các điệu đàn Guitar phổ biến và Cách đánh Các điệu đàn Guitar phổ biến và Cách đánh Các điệu đàn Guitar phổ biến và Cách đánh Các điệu đàn Guitar phổ biến và Cách đánh Các điệu đàn Guitar phổ biến và Cách đánh Các điệu đàn Guitar phổ biến và Cách đánh Các điệu đàn Guitar phổ biến và Cách đánh

[gap height="20px"] [title text="Các khóa học guitar tiêu biểu tại Việt Thương music school"] [row width="full-width" padding="0px 0px 0px 0px"] [col span__sm="12"] [row_inner] [col_inner span="1/2" padding="0px 0px 0px 20px" align="center"] [blog_posts style="bounce" type="row" col_spacing="xsmall" columns="3" columns__md="1" cat="48" posts="6" title_size="xxsmall" title_style="uppercase" show_date="false" excerpt="false" excerpt_length="14" comments="false" image_height="50%" image_size="original" text_size="xsmall"] [/col_inner] [col_inner span="1/2" padding="0px 0px 0px 19px"]

    [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row]