E7 hay hợp âm thứ 7 bởi vì chúng được thêm nốt thứ 7 của âm giai trưởng vào hợp âm, tạo ra âm sắc tối hơn, mang đậm cảm hứng của dòng nhạc blues. Nếu bạn đã có thể chơi hợp âm E trưởng, thì chơi hợp âm E7 càng trở nên dễ dàng. Ngay cả khi không, thì E7 là một hợp âm rất dễ học.

Phần 1: Chơi hợp âm E7 mở:

Để trống dây trên cùng, dây E-nhỏ, mở . Dây đàn dày nhất là dây thứ 6. Đây là dây E, nốt gốc của hợp âm E7, nên bạn có thể bỏ mở dây này.

Đặt ngón áp út lên phím số 2 của dây A (dây số 5). Nếu bạn nhớ hợp âm E trưởng, thì hợp âm E7 cũng để tay tương tự như vậy.

Để trống dây thứ 4, dây D, mở. Thực chất đây là nốt số 7, nhưng quãng tám của nó cao hơn âm giai trưởng. Nếu bạn không quan tâm đến lý thuyết âm nhạc, bạn chỉ cần để chuỗi này mở và tiếp tục.

Nhấn phím đầu tiên trên dây G bằng ngón trỏ hoặc ngón giữa. Đây là nốt cuối cùng bạn cần quan tâm khi chơi E7 – các dây còn lại bỏ mở. Cách chơi này cũng giống với hợp âm E trưởng.

Đàn tất cả các dây cùng lúc khi chơi hợp âm E7. Tất cả những gì bạn cần làm là 2 nốt này và các dây khác mở. Đàn tất cả các dây để phát ra âm sắc mơ hồ. Hợp âm cuối cùng sẽ giống như thế này.

Các kiến thức cần thiết khi học Guitar:

Phần 2: Chơi hợp âm E7 bị chặn

Sử dụng ngón trỏ chặn ngang E7 mở để tạo ra bất kỳ hợp âm thứ 7 nào. Chỉ áp dụng cách này cho các hợp âm bắt đầu chơi ở dây thứ 6, nhưng chơi với hợp âm thứ 7 thì càng dễ dàng hơn. Hãy tưởng tượng rằng dây mở thực chất là một phím bị chặn – chúng giống tất cả các phím khác đều tạo ra âm thanh trong hợp âm. Điều này có nghĩa là, 2 ngón tay của bạn sẽ tạo ra một hợp âm thứ 7 bất kỳ nào đó bị chặn. Khi hợp âm E tiếp theo bắt đầu ở phím thứ 12, hợp âm chặn E7 sẽ giống như sau:

Học hợp âm chặn E7 trên phím số 5. Khi hợp âm chặn trên dây thứ 5, bạn có thể sử dụng cách thức như vậy để chuyển qua chơi bất kỳ hợp âm nào trong bước cuối cùng. Tuy nhiên, bạn phải sử dụng theo kiểu hợp âm A7, bởi vì cách hợp âm A7 mở giống với hợp âm chặn trên dây A, và cách hợp âm E7 mở giống với hợp âm chặn trên dây E. Đối với hợp âm E7, bạn bắt đầu chơi ở dây thứ 5, phím số 7, dây E, và chơi theo thứ tự sau:

[gap height="20px"] [title text="Các khóa học guitar tiêu biểu tại Việt Thương music school"] [row width="full-width" padding="0px 0px 0px 0px"] [col span__sm="12"] [row_inner] [col_inner span="1/2" padding="0px 0px 0px 20px" align="center"] [blog_posts style="bounce" type="row" col_spacing="xsmall" columns="3" columns__md="1" cat="48" posts="6" title_size="xxsmall" title_style="uppercase" show_date="false" excerpt="false" excerpt_length="14" comments="false" image_height="50%" image_size="original" text_size="xsmall"] [/col_inner] [col_inner span="1/2" padding="0px 0px 0px 19px"]

    [/col_inner] [/row_inner] [/col] [/row]